Privacyverklaring

Gegevens over Diskoffer

Diskoffer B.V.
Galileistraat 42, 3902 HR Veenendaal
Telefoonnummer: 0318 - 51 23 45
www.diskoffer.nl
info@diskoffer.nl
KvK-nummer: 69501580

Website

Als wij het hebben over de website dan wordt daar mee bedoeld: www.diskoffer.nl

Cookies

Als u gebruikt maakt van de website dan worden standaard de volgende cookies gebruikt:
 • Verzamelen en analyseren van statistieken (Google Analytics);
 • Het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties;
 • Inloggen bij uw account;
 • Opgeslagen items in de ‘winkelwagen’ blijven staan;
Deze cookies worden ongeveer 60 dagen bewaard.

Persoonsgegevens

 • Als een huurder of een verhuurder een account aanmaakt of een reservering verricht dienen persoonsgegevens te worden opgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de overeenkomst te kunnen sluiten en uit te voeren. Als u deze gegevens niet wilt verstrekken, kan er geen overeenkomst tot stand komen. Persoonsgegevens van een huurder kunnen aan de verhuurder worden verstrekt en persoonsgegevens van een verhuurder kunnen aan de huurder worden verstrekt.
 • Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
 • U kunt ons om inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen. De aanvrager hiervan dient zich te legitimeren.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het aanmaken, wijzigen en verwijderen van uw account.
 • De (persoons)gegevens die we van een verhuurder verzamelen zijn: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, te verhuren accommodatie en daarbij behorende gegevens, facturen van Diskoffer.
 • De (persoons)gegevens die we van een huurder verzamelen zijn: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, huurperiode, aantal personen dat gebruik maakt van de accommodatie, facturen van Diskoffer.

Account en wachtwoord

Iedere huurder en iedere verhuurder dient een account aan te maken. Ieder account is beveiligd met een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Diskoffer gaat ervan uit dat als wordt ingelogd met het wachtwoord, dit geschiedt door de eigenaar van het betreffende account.

Leeftijd

Personen onder de 21 jaar mogen zich niet registreren als verhuurder en mogen geen reservering verrichten of een huurovereenkomst aangaan.

Klacht

Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden heeft u het recht om daar een
klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Datalekken

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokken de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

Versie van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 januari 2018.